Mediation - Juridisch Advies - Obdam

Boer Mediation
&
Juridisch Advies

Meer informatie

Welkom bij boer mediation | juridisch advies

Wie ben ik?

Ik, Janiek Borst-Boer, ben 28 jaar oud en ik woon in Obdam (gemeente Koggenland). Ik ben enthousiast, gedisciplineerd, daadkrachtig, leergierig en ik ga uitdagingen niet uit de weg. Op dit moment ben ik naast mijn zelfstandige werkzaamheden werkzaam als juriste bij een onderneming in Obdam. Ik ben sportief ingesteld en in mijn vrije tijd ben ik actief betrokken bij het bestuur van verschillende (sport)verenigingen.

Na het afronden van mijn opleiding Nederlands Recht (Rijksuniversiteit Groningen) heb ik als jurist in verschillende juridische- en bestuursfuncties ervaring opgedaan. Tijdens het uitoefenen van deze functies ben ik tot de conclusie gekomen dat ik graag meer in contact wil zijn met mensen en met mensen wil samen werken. Daarnaast wil ik graag het proces om tot een duurzame oplossing voor een geschil of een conflict te komen begeleiden. Ik geloof dat oplossingen die door partijen zelf zijn bedacht en vormgegeven voor beide partijen voor een optimale uitkomst zorgen. Dit in tegenstelling tot de juridische weg. Juridische oplossingen kennen altijd een verliezer en dragen over het algemeen niet bij aan een duurzame oplossing van een probleem. Niet alle situaties lenen zich helaas voor mediation en dan zal wellicht de juridische weg moeten worden bewandeld.

Tijd voor een nieuwe uitdaging en om die reden ben ik de basisopleiding Mediation gaan volgen. In 2016 heb ik deze opleiding met een positief resultaat afgerond. Tevens heb ik de geaccrediteerde specialisatieopleiding Familierecht Mediation in januari 2017 afgerond. In februari van dit jaar heb ik het assessment voor de Mediationfederatie Nederland (MfN) gehaald. Dit betekent dat ik aan alle toelatingsvereisten voor de MfN voldoe en dat ik mij binnenkort ga laten registreren bij de MfN. MfN-registermediators zijn gekwalificeerde mediators die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en werken onder vastgestelde condities.

Ik wil graag doen waar ik goed in ben en waar ik energie van krijg. Per 1 januari 2017 heb ik een grote stap genomen en ben ik een eigen praktijk gestart. Als mediator werken met mensen en bijdragen aan het oplossen van een conflict en als juriste de intellectuele uitdaging opzoeken, dat is waar ik blij van word. Daarnaast geef ik graag advies aan mensen en ben ik mensen graag tot hulp. Werkzaam zijn als mediator en juriste is daarom voor mij een geschikte combinatie. Mijn werkwijze is open, persoonlijk, integer en klantgericht. Vertrouwen en zonder oordeel naar mensen kijken zijn voor mij en in dit vak belangrijk.

Janiek Boer

Mediation

"The most important thing in communication is to hear what isn't being said."- Peter Drucker

Open

Mediation door middel van een open benadering van het conflict.

Persoonlijk

Mediation door een persoonlijke aanpak.

Klantgericht

Mediation waarbij het conflict van de klant centraal staat.

 

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij een neutraal persoon, de mediator, u begeleidt om samen met de andere partij tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van u optimale oplossing voor uw probleem te komen.

Mediation leidt tot duurzame oplossingen van conflicten omdat u samen met de andere partij uw eigen oplossing vormt. U bepaalt zelf uw standpunten en belangen, bedenkt zelf mogelijke oplossingsrichtingen en onderhandelt zelf over de uiteindelijke oplossing van het geschil. Gedurende het gehele proces is er aandacht voor emoties en relationele aspecten. De mediator begeleidt de gesprekken en de onderhandelingen met de wederpartij. De mediator is een neutrale, onpartijdige procesbegeleider in de conflictsituatie. De mediationgesprekken vinden plaats op basis van vertrouwelijkheid. Dit betekent dat hetgeen wordt gezegd tussen partijen en de mediator blijft.

Mediation is vaak minder ingrijpend dan de stap naar de rechter en u bereikt een beter resultaat dan wanneer de rechter een oplossing voor het conflict bepaald. Bovendien werkt mediation sneller en bespaart u geld ten opzichte van een juridische procedure. Indien gewenst wordt er aan het einde van de mediation een vaststellingsovereenkomst gemaakt met daarin de overeengekomen afspraken.

Voor conflicten over onder meer de volgende onderwerpen kunt u bij Boer Mediation | Juridisch Advies Obdam terecht:

- Echtscheiding, ouderschap en andere familiezaken

Problemen en conflicten kunnen zich in de familie op veel gebieden voordoen. Als mediator kan ik u onder meer begeleiden bij echtscheidingen, het opstellen of aanpassen van een ouderschapsplan en andere familieconflicten. Alle afspraken aangaande de echtscheiding worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Dit convenant wordt, indien nodig samen met het ouderschapsplan, aangeboden aan de rechtbank. Boer Mediation | Juridisch Advies Obdam verwijst graag door naar specialisten voor het maken van een alimentatieberekening, pensioenen en andere financiële zaken.

- Nalatenschap geschillen

Is er binnen uw familie ruzie ontstaan over een erfenis? Mediation is een goede optie om dit conflict met uw familie op te lossen.

- Burenruzie

Burenruzies beginnen vaak klein. Als ergernissen niet worden uitgesproken kunnen deze zich opstapelen en kan het woongenot daardoor ernstig worden verstoord. Een gang naar de rechter is in zo’n situatie mogelijk maar meestal komt dit niet ten goede van de relatie tussen de buren. Tijdens mediation kan de omgang met de buren worden genormaliseerd en hersteld.

- Arbeidsconflicten

Een arbeidsconflict kan het werkplezier aanzienlijk verstoren. Het zou zelfs kunnen leiden tot ziekmeldingen. Dit is voor de werknemer maar ook voor de werkgever geen fijne en gewenste situatie. Uit de praktijk blijkt dat mediation toepassen in dergelijke situaties kan leiden tot duurzame oplossingen. Neem contact op met Boer Mediation | Juridisch Advies voor meer informatie.

Staat uw onderwerp er niet tussen?

Staat het onderwerp waarover u een conflict heeft niet tussen de hierboven genoemde opties of heeft u vragen? Neemt u dan geheel gratis en vrijblijvend contact op met Boer Mediation | Juridisch Advies.

Meer informatie

Juridisch Advies

Bestuursrecht & privaat/civiel recht

Ook voor juridisch advies kunt u bij Boer Mediation | Juridisch Advies Obdam terecht. Onder meer onderwerpen met betrekking tot de volgende rechtsgebieden kunnen worden behandeld:

Bestuursrecht

In het bestuursrecht bent u niet verplicht u te laten vertegenwoordigen door een advocaat. Ik ben zelf werkzaam geweest als jurist bij de afdeling Bezwaar en Beroep van een overheidsinstelling. Daardoor heb ik de expertise in huis om u goed te ondersteunen en/of vertegenwoordigen tijdens een bezwaarprocedure of beroepsprocedure. Denk hierbij aan bezwaarprocedures en beroepsprocedures bij instellingen als UWV, uw Gemeente of de Belastingdienst. Ik kan voor u meedenken en onderzoek doen in uw dossier, een bezwaarschrift of beroepschrift opstellen en met u meegaan naar een hoorzitting of spreekuur. Mediation is vaak ook een mogelijkheid bij dergelijke instellingen. Ook gedurende de mediationprocedure kan ik u bijstaan.

Privaatrecht/Civiel recht

- Personen/familierecht
Wanneer u een conflict met bijvoorbeeld uw buren, familieleden of een bedrijf heeft, wilt u vaak graag weten welke rechten u juridisch heeft.

- Huurrecht
Heeft u een conflict met uw huurbaas of wilt u een pand/locatie gaan verhuren en wilt u juridisch eerst goed geïnformeerd zijn voordat u hier aan begint? Neem dan contact op met Boer Mediation | Juridisch Advies.

- Arbeidszaken
Het beëindigen van uw dienstverband middels een beëindigingsovereenkomst roept vaak vragen bij u op. Wordt de juiste opzegtermijn in acht genomen, ontvangt u voldoende transitievergoeding en welke invloed heeft de beëindigingsovereenkomst op uw recht op een Werkeloosheidsuitkering? Boer Mediation | Juridisch Advies kan u hierin adviseren en bijvoorbeeld uw beëindigingsovereenkomst of arbeidscontract voor u nalopen en controleren.

- Overeenkomst/contract
Ook voor het opstellen van een overeenkomst of een extra check van een overeenkomst bent u bij Boer Mediation | Juridisch Advies aan het juiste adres.

Als uw civiele zaak bij het kantongerecht loopt, hoeft u geen advocaat in te schakelen. U kunt zich door mij laten vertegenwoordigen gedurende uw rechtszaak. Het kantongerecht behandelt zaken waarbij de vordering minder dan € 25.000,00 bedraagt. Daarnaast gaat de kantonrechter over arbeidszaken, huurzaken, lichte strafzaken en geschillen over consumentenkrediet.

Neemt u contact op met Boer Mediation | Juridisch Advies Obdam om uw zaak met elkaar te bespreken en om te kijken of ik op juridisch gebied iets voor u kan betekenen.

NB. Indien u in het kader van mediation gebruikt maakt van de mediation-expertise van Boer Mediation | Juridisch Advies Obdam, kunt u in deze procedure geen gebruik maken van de mogelijkheden tot het inwinnen van juridisch advies bij Boer Mediation | Juridisch Advies Obdam.

Tarieven

Tarieven voor mediation en juridisch advies

Vrijblijvende intake

Ik bied voor de verschillende vormen van onze dienstverlening een vrijblijvend intakegesprek aan. Dit is bedoeld om kennis te maken en de mogelijkheden te bespreken. Indien er door u wordt besloten dat u gebruik wil maken van één van mijn diensten, dan zal eerst het intakegesprek in rekening worden gebracht.

Kosten Mediation en Juridisch Advies

De meeste mediations starten doordat er telefonisch contact wordt opgenomen met de mediator. Wanneer de aanvraag voor een mediation via e-mail of Facebook binnen komt, zal ik telefonisch contact met u opnemen om het één en ander met u te bespreken. Tijdens dit gesprek zal er door mij worden getoetst of een geschil geschikt is voor mediation maar er wordt nog niet inhoudelijk op het conflict ingegaan. Daarnaast zal worden uitgelegd wat mijn werkwijze is en wat er van de partijen wordt verwacht. Aan het einde van het gesprek kunt u aangeven of u een afspraak voor een intakegesprek wilt maken. Voor juridisch advies kunt u contact opnemen per telefoon, per e-mail of Facebook.

Boer mediation | Juridisch Advies Obdam werkt volgens een uurtarief voor mediation en juridisch advies.

Behalve de contacturen kunnen hier ook overige werkzaamheden onder vallen, zoals stukken lezen of verslaglegging. De uurtarieven zijn inclusief BTW voor particulieren en exclusief BTW voor bedrijven. Eventuele reiskosten binnen een straal van 30 kilometer vanaf Obdam (gemeente Koggenland) zijn inclusief. Bij afspraken buiten deze straal wordt er € 0,29 inclusief BTW per kilometer gerekend. Kosten voor het eventueel moeten huren van een ruimte, het inschakelen van een derde deskundige en de eventuele kosten die moeten worden gemaakt met een gang naar de rechter (griffiekosten en dergelijke) zijn exclusief.

De kosten van mediation worden evenredig verdeeld onder de partijen tenzij men dit anders overeenkomt. Dit wordt vooraf vastgelegd in de mediationovereenkomst.

Ik lever maatwerk. Voor meer informatie over de tarieven voor mediation en juridisch advies, neem contact op met Boer Mediation | Juridisch Advies Obdam. Dit kan telefonisch 06-23 91 23 14 of stuur een email naar boermediation@gmail.com.

Kvk nr.: 67626688
BTW nr: 014607025B01
Rekeningnr: NL 29 RABO 0320392570

Heeft u vragen of wilt u contact opnemen?

Meer informatie

Nieuws

nieuws over boer mediation | juridisch advies

- Met ingang van 1 januari 2017 is Boer Mediation | Juridisch Advies gestart.

- Op 10 februari 2017 heeft Janiek het assessment van de MfN met een mooie score behaald. Dit betekent dat zij zich binnenkort kan laten inschrijven als MfN-registermediator bij de MfN.

Contact

Zoek contact met Boer Mediation| Juridisch advies

Contact Boer Mediation | Juridisch AdviesBoer Mediation | Juridisch Advies
mw. mr. J.A. Borst-Boer
Dorpsstraat 135
1713 HD Obdam
Gemeente Koggenland

boermediation@gmail.com
+31 6 23912314

Kvk nr.: 67626688
BTW nr: 14607025B01
Rekeningnr: NL 29 RABO 0320392570 .